Tabung Ceramah Dan Kelas Pengajian

Tabung ini dikhaskan untuk program-program ceramah dan kelas yang dianjurkan oleh pihak surau. Wang sumbangan akan digunakan untuk pembayaran kepada penceramah, jamuan ringan dan perkara yang berkaitan dengan program.